xoves, 21 de marzo de 2019

Potion Explosion

                                                              David Cernadas Cameán

O Potion Explosión é un xogo de 2 a 4 xogadores que consiste en facer pocións.
                             
CONTIDO

A caixa básica trae:un dispensador,80 canicas de 4 cores distintas(20 por cada cor),4 taboleiros de pupitre,21 fichas de axuda do profesor,15 fichas de mestría, unha ficha de xogador inicial e 64 pocións de 8 tipos distintos.

PREPARACIÓN

1-Dáslle a cada xogador un taboleiro de pupitre.
2-Dáslle a unha persoa,ao azar, o marcador de xogador inicial
3-Colles as 64 fichas de poción e deixas na caixa 2 dos 8 tipos. Eses non se usarán durante a partida.Os outros seis tipos usaranse na partida.
4-Dos seis tipos que usarás na partida apartas todas as pocións que teñan unha estrela na dereita. As mesturas e sacas dúas por cada xogador que este na partida. Cando están sacadas o xogador inicial colle unha,o seguinte xogador, no sentido das agullas do reloxo, colle unha e así sucesivamente ata que se acaben. Deixa o resto de pocións sen estrela ao alcance de todos os xogadores.
5-Cando se collan as pocións cada xogador coloca as súas nos ocos do seu taboleiro. As pocións quedan co lado de cores boca arriba.
6-Pon as canicas no dispensador e colle 4 fichas de mestría se sodes dous xogadores, 5 fichas se sodes 3 xogadores e 6 fichas se sodes 4 xogadores.


                                                             David Cernadas Cameán
TURNO DE XOGO

En cada turno tes que coller unha canica do dispensador. No caso de que ao coller a canica choquen dúas canicas da mesma cor, as dúas que chocan tamén as colles e así ata que deixen de chocar canicas da mesma cor.
Cando acaben todos os choques de canicas da mesma cor, colocas as canicas que collestes nas pocións. Para colocar unha canica nunha poción ten que coincidir a cor de canica co cor de onde a queres colocar.

                                                                  David Cernadas Cameán

Se hai canicas que non podes colocar en ningunha das dúas pocións, serán colocadas nos ocos do sombreiro que hai no teu taboleiro.
Unha poción esta acabada cando non quedan ocos nos que poñer canicas.Cando se acaba unha poción colocase a un lado do taboleiro de pupitre e roubarase unha nova poción das que non teñen unha estrela no lado dereito.
As pocións que están acabadas teñen unha habilidade. A habilidade depende do símbolo que teña a poción na parte de arriba.
 1-Se ten un círculo gris podes coller unha canica do dispensador, pero se chocan dúas da mesma cor non se colleran.
2-Se ten un sombreiro branco colles todas as canicas que están no sombreiro doutro xogador.
3-Se ten un círculo gris e un branco debaixo colles dúas canicas do dispensador que sexan de distinto cor. No caso de que ao collelas choquen dúas da mesma cor non se colleran.
4-Se ten un sombreiro de cores podes poñer  as canicas do sombreiro na poción que queiras sen importar a cor.
5- Se  ten 4 canicas de cores podes coller o ingrediente do final de cada fila do dispensador, pero so podes coller unha canica de cada cor.
6-Se ten frechas podes activar de novo unha poción que xa usases.
7-Se ten 3 círculos grises podes coller 2 ou mais canicas que se encontren xuntas no dispensador. Se se chocasen dúas da mesma cor ao coller as canicas, as que chocan non se collerían.
8-Se hai tres canicas grises e unha branca podes coller 5 canicas da mesma cor que se encontren nunha mesma fila e volvelas a botar polo dispensador.
Cando se usa unha poción dáslle a volta para saber que xa esta usada.
Cando tes tres pocións do mesmo tipo ou cinco de tipos distintos colles unha ficha de mestría.


                                                                David Cernadas Cameán

Cando se acaben as fichas de mestría,lle queda un turno a cada xogador ata chegar o xogador inicial.
A puntuación final é: o número que ten a poción no lado esquerdo mais catro puntos por cada ficha de mestría.
O xogador con mais puntos ao final gaña a partida.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Fantasma Blitz

O Fantasma Blitz é un xogo de 2 a 6 xogadores no que hai que ter moita agudeza visual CONTIDO -5 obxectos (pantasma,cadeira,botella,libr...