xoves, 4 de abril de 2019

Halli Galli

O Halli Galli e un xogo de 2 a 6 xogadores no que hai que ter moita agudeza visual.

CONTIDO

A caixa básica trae: 56 cartas con froitas debuxadas e un timbre.

PREPARACION

1-Colocase o timbre no medio da mesa.
2-Un xogador baraxa as cartas e reparte todas entre os xogadores que haia na partida.
3-Cada xogador agrupa as cartas nun montón e non mira ningunha carta.
4-Escollese un xogador inicial.

TURNO DE XOGO

O xogador inicial levanta unha carta cara fora ( ou sexa que a vexan antes o resto de xogadores ).
Isto repítese sucesivamente na orde das aguxas do reloxo.
No caso de que ao levantar unha carta queden exactamente 5 froitas iguais boca arriba, hai que ir a tocar o timbre. O primeiro que toque o timbre colle todas as cartas que esten a vista e ponas debaixo do seu montón.
Cando un xogador toca o timbre por erro ten que darlle unha carta do seu montón a cada xogador.
Cando un xogador queda sen cartas é eliminado.
Gañará o último xogador que teña cartas.Noticia da semana 2:aniversario OTAN

Noticia: Aniversario OTAN
Fontes de información: El triste 70 cumpleaños de la OTAN. As miñas fontes de información foron: El Mundo e La Vanguardia
Resumo da noticia:A organización fai o setenta aniversario no edificio onde se firmou a sua creación. E moi triste este aniversario porque a organización esta pendente de se se decide a retirada dos Estados Unidos.
Opinión crítica:A min paréceme mal porque os Estados Unidos son agora mesmo a potencia do mundo e en cantas mais asociacións este, será mellor para todos porque sería mais fácil axudar a que non haia hambre no mundo ou para evitar as guerras entre países.

         
                             
                                             Clker-Free-Vectormartes, 26 de marzo de 2019

Noticia da semana1:guerra de Siria

Noticia:Guerra de Siria
Fontes de información: O mundo tras a caída do califato islámico. Encontreino nos periódicos El País e La Razón.
Resumo da noticia:O califato Islámico desapareceu do mapa da guerra de Siria tras ser conquistada a cidade de Al Baguz por Bachar Al Asad que era o xefe de Siria antes de que comezase a guerra. Bachar estaba apoiado por Rusia e Irán mentres que o Califato Islámico esta apoiado polos Estados Unidos
Opinión crítica:A min paréceme moi ben porque a caída do califato pon fin a un sanguenta loita de 8 anos. Aínda que o líder da oposición esta escondido, agora que a guerra xa rematou non tardará en aparecer nalgún recobeco. Aínda que o califato non desapareceu do mapa porque aínda ten territorio en Afganistán, Pakistán e na provincia Sinaí de Exipto eu estou contento de que esa guerra remate.

           
Alexas_Fotos

luns, 25 de marzo de 2019

Impact


                     

O impact é un xogo de 2 a 5 xogadores e é completamente de azar.

Contido


A caixa trae 26 dados de 6 caras cada un.

Preparación


Coloca a caixa, aberta, ao alcance de todos os xogadores e reparte os dados según o número de xogadores, para 2/3/4/5 xogadores serán 8/7/6/5 dados para cada xogador. Lanza un dos dados sobrantes ao interior da caixa. Se sae unha cara negra volve a lanzalo ata que non saia unha cara negra.

                                                 

                                             

Turno de xogo


En cada turno o xogador lanza un dado ao interior da caixa. Se ao tirar o dado queda unha cara negra, ese dado queda fora da partida, e se quedan duas caras iguais o xogador que lanzou o dado colle os dous dados e pasa o turno ao seguinte xogador no sentido das agullas do reloxo e o dado ten que caer dentro da caixa, senón non sera valido.Se non lle quedasen duas caras iguais pode lanzar outro dado ou pasar e o turno iría ao seguinte xogador.
Se cando vas tirar un dado non hai ningún dado na caixa tes que tirar todos os dados que tes
Cando un xogador queda sen dados perde a no ser que na tirada do último dado poda coller dados porque lle saiu unha parella.
Gaña o último xogador que quede con dados.xoves, 21 de marzo de 2019

Potion Explosion


O Potion Explosion é un xogo de 2 a 4 xogadores que consiste en facer pocións.
                             
CONTIDO

A caixa básica trae:un dispensador,80 canicas de 4 cores distintas(20 por cada cor),4 taboleiros de pupitre,21 fichas de axuda do profesor,15 fichas de maestría, unha ficha de xogador inicial e 64 pocións de 8 tipos distintos.

PREPARACIÓN

1-Daslle a cada xogador un taboleiro de pupitre.
2-Daslle a unha persoa,ao azar, o marcador de xogador inicial
3-Colles as 64 fichas de poción e deixas na caixa 2 dos 8 tipos. Eses non se usarán durante a partida.Os outros seis tipos usaranse na partida.
4-Dos seis tipos que usarás na partida apartas todas as pocións que teñan unha estrela na dereita. As mesturas e sacas dúas por cada xogador que este na partida. Cando esten sacadas o xogador inicial colle unha,o seguinte xogador, no sentido das agullas do reloxo, colle unha e así sucesivamente ata que se acaben. Deixa o resto de pocións sen estrela ao alcance de todos os xogadores.
5-Cando se collan as pocións cada xogador coloca as súas nos ocos do seu taboleiro. As pocións quedan co lado de cores boca arriba.
6-Pon as canicas no dispensador e colle 4 fichas de maestría se sodes dous xogadores, 5 fichas se sodes 3 xogadores e 6 fichas se sodes 4 xogadores.TURNO DE XOGO

En cada turno tes que coller unha canica do dispensador. No caso de que ao coller a canica choquen duas canicas da mesma cor, as duas que chocan tamén as colles e así ata que deixen de chocar canicas da mesma cor.
Cando acaben todos os choques de canicas da mesma cor, colocas as canicas que collestes nas pocións. Para colocar unha canica nunha poción ten que coincidir a cor de canica co cor de onde a queres colocar.


Se hai canicas que non podes colocar en ningunha das duas pocións, serán colocadas nos ocos do sombreiro que hai no teu taboleiro.
Unha poción esta acabada cando non quedan ocos nos que poñer canicas.Cando se acaba unha poción colocase a un lado do taboleiro de pupitre e roubarase unha nova poción das que non teñen unha estrela no lado dereito.
As pocións que estén acabadas teñen unha habilidade. A habilidade depende do símbolo que teña a poción na parte de arriba.
 1-Se ten un círculo gris podes coller unha canica do dispensador, pero se chocan duas da mesma cor non se colleran.
2-Se ten un sombreiro branco colles todas as canicas que estén no sombreiro doutro xogador.
3-Se ten un círculo gris e un branco debaixo colles duas canicas do dispensador que sexan de distinto cor. No caso de que ao collelas choquen duas da mesma cor non se colleran.
4-Se ten un sombreiro de cores podes poñer  as canicas do sombreiro na poción que queires sen importar a cor.
5- Se  ten 4 canicas de cores podes coller o ingredente do final de cada fila do dispensador, pero so podes coller unha canica de cada cor.
6-Se ten flechas podes activar de novo unha poción que xa usases.
7-Se ten 3 círculos grises podes coller 2 ou mais canicas que se encontren xuntas no dispensador. Se se chocasen duas da mesma cor ao coller as canicas, as que chocan non se collerían.
8-Se hai tres canicas grises e unha branca podes coller 5 canicas da mesma cor que se encontren nunha mesma fila e volvelas a botar polo dispensador.
Cando se usa unha poción daslle a volta para saber que xa esta usada.
Cando tes tres pocións do mesmo tipo ou cinco de tipos distintos colles unha ficha de maestría.Cando se acaben as fichas de maestría,lle queda un turno a cada xogador ata chegar o xogador inicial.
A puntuación final é: o número que ten a poción no lado esquerdo mais catro puntos por cada ficha de maestría.
O xogador con mais puntos ao final gaña a partida.

mércores, 20 de marzo de 2019

A miña primeira entrada

Ola xogóns!Chámome David Cernadas Cameán.


Fago este blog para falar sobre xogos de mesa e explicar como funcionan.

Halli Galli

O Halli Galli e un xogo de 2 a 6 xogadores no que hai que ter moita agudeza visual. CONTIDO A caixa básica trae: 56 cartas con fro...